You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
This site uses cookies for a more comfortable user experience. By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies.

Privacy Policy

Informācijas konfidencialitātes un drošības noteikumi

 

 • Pircēja sniegtās informācijas izmantošana.

 • Pārdevējs izmanto Pircēja informāciju ar nolūku:

  • Pircēja reģistrācijai Vietnē;

  • Savu saistību izpildei attiecībā pret Pircēju;

  • Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;

  • Pircēja informēšanai par Preču kolekcijas papildinājumiem vai plānotajām akcijām.

 

 

 • Pārdevējs apņemas neizpaust no Pircēja saņemto informāciju. Par šā noteikuma pārkāpumu netiek uzskatīta:

  • Pircēja informācijas nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju;

  • Pircēja informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

 

 • Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies”, tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām.

 

 • Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par Vietnes www.shop.regate.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar apmeklētāju identitātes noteikšanai.

 

 • Pārdevējs nenes atbildību par informāciju, ko Vietnē publiski sniedzis Pircējs.