You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
This site uses cookies for a more comfortable user experience. By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies.

Refunds Policy

Preces atpakaļatdošanas noteikumi

 

  • Kārtību, kādā Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, var vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma un Internetveikalā iegādāto preci atdot atpakaļ Pārdevējam, nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta 28.05.2002 Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu".

 

  • Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta noteikumiem, patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību īstenošanas termiņā. Tāpēc SIA “Regate Takats” patur tiesības ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 

  • Pircējam nav tiesību atteikties no Preces ar individuālām īpašībām, ja šo Preci var lietot tikai Pircējs, kurš to iegādājās.

 

  • Ja Pircējs uzsācis Preci lietot, tas nozīmē, ka Prece atbilst pasūtītajai un nav atdodama atpakaļ..

 

  • Likumā noteiktajā kārtībā Pircējam ir tiesības apmainīt Preci pret līdzīgu, ja viņa iegādātās Preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija Pircēju neapmierina, bet tikai ar tādu nosacījumu, ja ir saglabāts Internetveikalā nopirktās Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un oriģināliesaiņojums.

 

  • Gadījumos, kad Preces tiek mainītas, un to cenas atšķiras, Pircējam ir jāpiemaksā cenu starpība. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.

 

  • Ja Pircējs apmaiņas nolūkā Preci atdod atpakaļ, bet Pārdevēja rīcībā nav līdzīgas Preces, Pircējs ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atdošanu, neskaitot transporta izmaksas.

 

  • Lai Preci apmainītu vai atdotu atpakaļ, Pircējam jāaizpilda speciāla veidlapa interneta Vietnes shop.regate.lv sadaļā – „Mani dati”, norādot, kas ir atdodamā vai apmaināmā Prece un kāpēc tas tiek darīts.

 

  • Pēc Pircēja rakstiska iesnieguma nauda par Preci tiek atdota, pārskaitot to uz viņa norādīto bankas kontu.