You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
This site uses cookies for a more comfortable user experience. By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies.

Terms & Conditions

 

PREČU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

INTERNETVEIKALĀ

 

 

 

Termini

 

Pārdevējs – SIA "Regate Takats".

 

Prece – jebkura lieta, ko Pārdevējs piedāvā vai pārdod Pircējam;

 

Pircējs – persona, kas veic pasūtījumus Internetveikalā www.regate.lv un ir pasūtīto Preču saņēmējs.

 

Internetveikals – interneta Vietne, kurā Pircējs noformē Pārdevēja piedāvāto preču pasūtījumus, iepazīstas ar pasūtījuma apmaksas un piegādes noteikumiem.

 

Pasūtījums – pienācīgi noformēts elektronisks pieprasījums Internetveikalā izvēlētās Preces piegādei uz Pircēja norādīto adresi.

 

Piegādes dienests – persona vai personas, kas īsteno Pircēja pasūtīto preču piegādi.

 

Pircēju apkalpošanas dienests – Internetveikalā veikto Pasūtījumu kontroles un apstrādes dienests.

 

Vietne – Internetveikala Vietne.

 

Arējā vietne – cita interneta Vietne, atsauce uz kuru publicēta Internetveikalā.

 

 

 

1. Vispārējie noteikumi

 

1.1. Internetveikala īpašnieks un administrators ir SIA "Regate Takats".

1.2. Pasūtot preci Internetveikalā, Pircējs piekrīt tās pārdošanas noteikumiem, turpmāk tekstā - Noteikumi.

1.3. Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par Preci ir publiska.

1.4. Pircēja un Pārdevēja savstarpējās attiecības reglamentē Latvijas Republikas likumi, šie Noteikumi, kā arī Internetveikala “Informācijas konfidencialitātes un drošības noteikumi” un “Preces atpakaļatdošanas noteikumi”.

1.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez saskaņošanas ar Pircēju grozīt sevis izdotos Internetveikala darbību regulējošos noteikumus.

 

2. Reģistrācija

 

2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama tikai Internetveikala reģistrācijas Vietnē.

2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādītās Pircēja informācijas precizitāti un ticamību.

2.3. Pircējs apņemas neizpaust savu lietotājvārdu un paroli, kas norādīta reģistrācijas veidlapā. Ja Pircējam radušās aizdomas, ka viņa lietotājvārdu vai paroli uzzinājuši citi, vai arī to izmanto trešās personas, Pircējs apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot e-pasta vēstuli Pircēju apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no elektroniskās adreses, kas norādīta reģistrācijas veidlapā.

 

3. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi

 

3.1. Pircējs var noformēt Pasūtījumu, izvēloties vajadzīgo Preci. Izvēlēto pirkumu kopums veido Preču grozu.

3.2. Noformējot Pasūtījumu, Pircējs norāda šādu informāciju:

Saņēmēja vārds, uzvārds; uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs.

Piegādes adrese

Kontakttālrunis

Elektroniskā pasta (e-pasta) adrese

3.3. Pēc Pasūtījuma noformēšanas uz Pircējam norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda, kurā apstrādes posmā Pircēja Pasūtījums atrodas.

3.4. Ja Pircējs noformējis Pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz šīs Preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Pircēju, nosūtot elektronisku vēstuli uz reģistrācijas laikā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Pircējam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama noliktavā, vai anulēt doto pozīciju Pasūtījumā vai kā alternatīvu risinājumu pieņemt Pārdevēja priekšlikumu par Pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad Prece nepieciešamā daudzumā būs pieejama Pārdevēja noliktavā. Ja Pircējs savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo Pasūtījumu.

3.5. Pircējam ir jāizvēlas viens no šo Noteikumu 5.sadaļā minētajiem apmaksas veidiem, kā arī viens no Internetveikala piedāvātajiem piegādes laika variantiem. Pircējs apliecina, ka izvēlētā piegādes laikā atradīsies norādītajā adresē.

3.6. Informatīvie materiāli Vietnē nevar pilnībā atspoguļot visas Preces īpašības, piem., krāsu, formu, izmērus, tehniskos parametrus u.tml. Tāpēc pirms Pasūtījuma noformēšanas Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar Preces detaļas precizējošiem jautājumiem. Ja Pircējs nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizēta Preces apraksta, uzskatāms, ka Pircējam, noformējot Pasūtījumu, šaubas par Preces īpašībām nav radušās.

3.7. Gadījumā, ja Pārdevēja noliktavā nav Preču vajadzīgajā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības anulēt attiecīgo pozīciju Pircēja Pasūtījumā, par to informējot Pircēju ar paziņojumu uz viņa norādīto e-pasta adresi.

3.8. Internetveikala www.regate.lv īpašnieki nenes atbildību par piedāvāto Preču fotoattēlu un krāsas parametru atainojumu Pircēja lietotā datora displejā.

3.9. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Pircējs, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis visiem Pārdevēja, ka arī ar visiem citiem ar Pasūtījumu saistītajiem noteikumiem.

 

4. Preču piegāde

 

4.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Latvijā 1 - 3 darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtījuma apstiprinājums nosūtīts Pircējam. Šis termiņš neattiecas uz piegādēm uz ārzemem un gadījumiem, kad SIA “Regate Takats” noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu.

4.2. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādos gadījumos SIA “Regate Takats” apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par Preču piegādes termiņa grozījumiem.

4.3. Pircējs apņemas pieņemt Preces pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, kas piegādātas uz viņa Pasūtījumā norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs celt pretenzijas SIA “Regate Takats” par neapmierinošu Preču piegādi.

4.4. Gadījumos, kad kurjers piegādā Preci Pircējam, un atklājas, ka sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, ar attiecīgu piezīmi sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā Pircējam tas ir jānorāda, vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem iepakojuma defektiem. Pircējam tas jāizdara kurjera klātbūtnē. Ja tas nav izdarīts, SIA “Regate Takats” neuzņemas atbildību par bojātā iesaiņojumā pieņemtajām Precēm.

4.5. Pircējs nekavējoties informē SIA “Regate Takats” gadījumos, kad, saņemot Preces, viņš pamana, ka sūtījumā nav Pasūtījumam atbilstošu Preču, tās nav pareizajā izmērā, krāsā vai konstatētas citas neatbilstības.

4.6. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pasūtījums saņemts.

4.7. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam, jo nozaudēta pasta vai kurjerpasta dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Pircējam apmaksātās Preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad no attiecīgā dienesta ir saņēmis Preces nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju par to.

4.8. Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

4.9. Piegādes izmaksas: 

Rīgā un Latvijā - 5.00 EUR ar PVN, izmantojot SIA “OMNIVA” pakalpojumus;

Lietuvā un Igaunijā - 7.50 EUR ar PVN, izmantojot SIA “OMNIVA” pakalpojumus;
pārējās EU valstīs - 36.30 EUR ar PVN, 
izmantojot kurjerpasta pakalpojumus;
citās valstīs - pēc vienošanās vai 40-50 EUR bez PVN, 
izmantojot EMS pasta pakalpojumus.

5. Preces apmaksa

 

5.1. Preces cena tiek norādīta Vietnē. Ja Preces cena tur tikusi norādīta nepareizi, Pārdevējs pie pirmās iespējas par kļūdu informē Pircēju, kurš Pasūtījumu var anulēt vai apstiprināt. Ja sazināties ar Pircēju nav iespējams, Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja anulētais Pasūtījums jau ticis apmaksāts, saņemto naudu Pārdevējs atmaksā Pircējam.

5.2. Pircējs norēķinās par preci ar vienu no SIA “Regate Takats” piedāvātajiem norēķināšanās veidiem: izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumu, pārskaitījumu. 

5.3. Ja Pircējs izvēlas maksāt par Precēm skaidrā naudā, pasūtītās Preces tiek izsūtītas ar kurjeru tikai pēc sazināšanās ar Pircēju un pārliecināšanās, ka Pasūtījums ir īsts un Preču piegādes adrese ir pareiza.

5.4. Ja Pircējs izvēlas vienu no tiešsaistes maksājumu metodēm, viņš apņemas samaksāt par precēm nekavējoties. Pircēja Pasūtījums tiek veidots tikai pēc tam, samaksu par precēm ir saņemta.

5.5. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Pircējam cenu atlaides un piedāvāt Pircējam iespēju piedalīties lojalitātes programmās. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt atlaides un piedāvājumus.

 

6. Preces atpakaļatdošana

 

6.1. Kārtību, kādā Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, var vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma un Internetveikalā iegādāto preci atdot atpakaļ Pārdevējam, nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta 28.05.2002 Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu".

6.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta noteikumiem, patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību īstenošanas termiņā. Tāpēc SIA “Regate Takats” patur tiesības ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6.3. Pircējam nav tiesību atteikties no Preces ar individuālām īpašībām, ja šo Preci var lietot tikai Pircējs, kurš to iegādājās.

6.4. Ja Pircējs uzsācis Preci lietot, tas nozīmē, ka Prece atbilst pasūtītajai un nav atdodama atpakaļ..

6.5. Likumā noteiktajā kārtībā Pircējam ir tiesības apmainīt Preci pret līdzīgu, ja viņa iegādātās Preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija Pircēju neapmierina, bet tikai ar tādu nosacījumu, ja ir saglabāts Internetveikalā nopirktās Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un oriģināliesaiņojums.

6.6. Gadījumos, kad Preces tiek mainītas, un to cenas atšķiras, Pircējam ir jāpiemaksā cenu starpība. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.

6.7. Ja Pircējs apmaiņas nolūkā Preci atdod atpakaļ, bet Pārdevēja rīcībā nav līdzīgas Preces, Pircējs ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atdošanu, neskaitot transporta izmaksas.

6.8. Lai Preci apmainītu vai atdotu atpakaļ, Pircējam jāaizpilda speciāla veidlapa interneta Vietnes Regate Takats.lv sadaļā – „Mani dati”, norādot, kas ir atdodamā vai apmaināmā Prece un kāpēc tas tiek darīts.

6.9. Pēc Pircēja rakstiska iesnieguma nauda par Preci tiek atdota, pārskaitot to uz viņa norādīto bankas kontu.

 

7. Intelektuālais īpašums

 

7.1. Visas Vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

 

8. Garantija un atbildība

 

8.1. Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumu, kas radies Pircējam, nepareizas Preces lietošanas rezultātā.

8.2. Pārdevējs nenes atbildību par Ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.

8.3. Pārdevējs var atdot vai kādā citā veidā nodot trešajām personām savas tiesības un pienākumus attiecībās ar Pircēju.

8.4. Internetveikala īpašnieks nenes atbildību par Preču fotoattēlu, krāsu parametru atainojumu un Pircēja datora displeja.

 

9. Informācijas konfidencialitāte un drošība

 

9.1. Pircēja sniegtās informācijas izmantošana.

9.1.1. Pārdevējs izmanto Pircēja informāciju ar nolūku:

 

  • Pircēja reģistrācijai Vietnē;

  • Savu saistību izpildei attiecībā pret Pircēju;

  • Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;

  • Pircēja informēšanai par Preču kolekcijas papildinājumiem vai plānotajām akcijām.

9.3. Pārdevējs apņemas neizpaust no Pircēja saņemto informāciju. Par šā noteikuma pārkāpumu netiek uzskatīta:

9.3.1. Pircēja informācijas nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju;

9.3.2. Pircēja informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

9.4. Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies”, tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām.

9.5. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par Vietnes www.regate.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar apmeklētāju identitātes noteikšanai.

9.6. Pārdevējs nenes atbildību par informāciju, ko Vietnē publiski sniedzis Pircējs.

 

10. Komentāru publicēšana

 

10.1. SIA “Regate Takats” kontrolē “Viesu grāmatā” un “Preču komentāros” publicētos ierakstus

10.2. SIA “Regate Takats” var dzēst komentārus, kas aizskar citu personu tiesības, neatbilst vispārpieņemtajām ētikas un uzvedības normām, Latvijas Republikas tiesību aktiem.

10.3. Jebkura persona, kas publicē komentāru Internetveikalā, apliecina, ka komentārs ir bez aizspriedumiem un neaizskar citu personu tiesības, kā arī uzņemas atbildību par savu rīcību.

 

11. Citi noteikumi

 

11.1 Šie Noteikumu neierobežo Pircēja likumiskās tiesības.

11.2. Pretenziju gadījumā Pircējs telefoniski +371 24873486 vai, izmantojot e-pastu: regate@regate.lv informē Internetveikala Pircēju apkalpošanas dienestu. Līdzēji apņemas visas domstarpības risināt pārrunās. Ja vienošanās tomēr netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā Latvijas Republikas likumdošanu.

11.3. Ja kāds šo Noteikumu punkts tiek atzīts par spēkā neesošu, tas nenozīmē, ka par spēkā neesošiem uzskatāmi arī pārējie Noteikumu punkti.